Laser

Według opinii specjalistów, lasery zyskują coraz większe uznanie zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentów. Ogromne znaczenie w leczeniu różnych schorzeń mają lasery biostymulacyjne.

Laser jest urządzeniem niezwykle użytecznym w gabinecie stomatologicznym. W wielu opracowaniach wykazano skuteczność terapii laserowej w schorzeniach stomatologicznych.

Jest to jednak, o czym warto pamiętać, urządzenie wspomagające podstawową terapię, a nie stosowane zamiast niej. Potrzebne jest właściwe rozpoznanie schorzenia, odpowiednia diagnoza, wyznaczenie poprawnego leczenia i dopiero wtedy laser znajduje zastosowanie. Jest on bardzo pomocny w terapii, przyspieszając leczenie, zmniejszając nieprzyjemne objawy i zwiększając procent wyleczeń.

Laseroterapia, jako metoda nieinwazyjna i bezbolesna proponowana pacjentom jest przez nich chętnie przyjmowana z wiarą, że przyniesie efekty, co też jest bardzo ważne w procesie leczenia.

Laser biostymulacyjny odpowiednio zastosowany daje wiele korzyści dla pacjentów i jest ważnym elementem wyposażenia gabinetu stomatologicznego.

Analiza 3D badań rtg

Przestrzenna analiza badania CBTC.
Diagnostyka radiologiczna odgrywa w stomatologii ważną rolę na każdym etapie postępowania, począwszy od rozpoznania schorzenia, poprzez różnicowanie, planowanie leczenia, na kontroli po jego zakończeniu skończywszy [1, 2, 3]. Najczęściej wykorzystywanymi w obrazowaniu struktur twarzoczaszki w praktyce stomatologicznej są zdjęcia przylegające, pantomograficzne i cefalometryczne. Pomimo niekwestionowanej przydatności, ich wadą jest dwuwymiarowość oraz wynikające z tego nakładanie się struktur anatomicznych i zmian chorobowych, co utrudnia interpretację obrazu. Zdjęcia pantomograficzne ponadto nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów struktur anatomicznych z powodu powiększenia otrzymanego obrazu. 

Wobec tych niedoskonałości w niektórych przypadkach w stomatologii zaczęto stosować konwencjonalną tomografię komputerową. Ze względu na dość dużą dawkę promieniowania, na którą narażony był pacjent, rozpoczęto poszukiwania nowych metod obrazowania trójwymiarowego. Wynalezienie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym (CBCT – Cone Beam Computed Tomography), znanej także pod nazwą stomatologicznej tomografii wolumetrycznej (DVT – Dental Volumetric Tomography), pozwoliło przy zastosowaniu wielokrotnie mniejszej dawki promieniowania (od 10 do nawet 30 razy niższej niż w TK) uzyskać obraz w trzech płaszczyznach z możliwością rekonstrukcji 3D i przekrojów transsektalnych. Obraz ten cechuje się wiernym odwzorowaniem rzeczywistego kształtu i pozwala dokonać dokładnych pomiarów badanych struktur.

Dzięki ogromnym możliwościom diagnostycznym badanie CBCT stało się przydatne przede wszystkim w chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, implantologii, ortodoncji, a także endodoncji, periodontologii i w schorzeniach stawów skroniowo-żuchwowych [4-7]. Pozwala w periodontologii zobaczyć przestrzenny obraz przebiegu kości wyrostka jego zaniku, i kieszonek kostnych bez ingerencji chirurgicznej. Co wcześniej nie było możliwe. Pozwala to nam z dużym prawdopodobieństwem postawić prawidłową diagnozę i odpowiedni przebieg leczenia oraz jego efekt.

Aparat do DTA do miejscowej ozonoterapii.

Ozon został odkryty w 1840 r. przez niemieckiego chemika Chrystiana Friedricha Schönbeina (1799-1868). Właściwości silnie utleniające i dezynfekujące ozonu powodują, że jest on powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów. Stąd jego wszechstronne zastosowanie w stomatologii, dermatologii, okulistyce, chirurgii, ginekologii. Terapia ozonem eliminuje konieczność stosowania antybiotyków.

Ozonoterapia
Jako najnowsza metoda zapobiegania i zwalczania próchnicy zębów oraz leczenia stanów zapalnych w jamie ustnej.
Praktyczne wprowadzenie ozonu do lecznictwa stomatologicznego nastąpiło po badaniach przeprowadzonych w 2000 roku przez prof. Lyncha i wsp, potwierdzających 99 % skuteczność niszczenia mikroorganizmów w ubytkach próchnicowych w czasie 10 sekund i 99,9 % w czasie 20 sekund oraz doświadczeniach potwierdzających, że aktywne ubytki próchnicowe zawierają do 90 % kwasotwórczych mikroorganizmów. Urządzenie pobiera tlen z powietrza i zamienia go w ozon, który jest podawany na ząb. 

Ozony DTA 
Skuteczna bezinwazyjna metoda leczenia próchnicy; bezbolesną i bezstresswą dla pacjenta. Szczególnie dobre wyniki osiąga się w leczeniu ubytków próchnicy szczelin i bruzd na powierzchniach żujących zębów, próchnicy korzenia, ubytkach umożliwiających bezpośredni dostęp ozonu. Zastosowanie fluorków po usunięciu mikroorganizmów, stwarza dobre warunki do procesów remineralizacyjnych i nie wymaga konieczności ich wypełniania. Można stwierdzić, że leczenie ozonem jest zdecydowanie bardziej korzystne niż konwencjonalne zabiegi, ze względu na naturalny proces gojenia. Terapia ozonowa wymaga niekiedy dodatkowo zastosowania technik konwencjonalnych ze względów funkcjonalnych i estetycznych, związanych z usuwaniem przebarwień, stworzeniem konieczności dostępu do ubytku oraz wykonaniem wypełnień adhezyjnych. 

Dotychczasowe doświadczenia pacjentów przy zastosowaniu terapii ozonowej w leczeniu ubytków próchnicowych są bardzo pozytywne. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga zastosowania znieczulenia. Brak bólu i niepokoju stomatologicznego wpływa korzystnie na przebieg leczenia zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Ponadto czas konieczny do oczyszczenia ubytku jest bardzo krótki. W związku z tym, że ozon jest aktywną formą tlenu o właściwościach bakteriobójczych zachodzi pytanie, czy nie jest czynnikiem toksycznym w oddziaływaniu na okoliczne tkanki jamy ustnej. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że stosowany prawidłowo z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, jest w pełni bezpieczny.

Co to jest ozon? 
Ozon jest jednym z obecnie wykorzystywanych silnych utleniaczy. Może być stosowany jako skuteczny wybielacz i środek odkażający, zabijający zarazki i grzyby w tempie szybszym niż chlor. Co więcej, utlenia on te wirusy, które nie zostaną zniszczone przez czynniki chemiczne lub inne substancje. W rezultacie, ozon zastąpił obecnie chlor i używany jest do sterylizacji wody basenowej i pitnej. Lecznicze właściwości ozonu zostały odkryte przez ludzi jeszcze zanim znalazł on zastosowanie w procesach technologicznych. 

Korzyści w leczeniu stomatologicznym 
W chwili obecnej ozon stosowany jest głównie w formie sprayu do dezynfekcji i pobudzania miejscowego krążenia krwi oraz jako woda ozonowa w leczeniu stomatologicznym. Jednakże, wadą ozonu w tych postaciach jest to, że ma on niską saturację przy szybkim tempie rozkładu, co powoduje, że często niemożliwe jest uzyskanie pożądanych efektów. Kolejną niekorzystną cechą ozonu jest fakt, iż używając roztworów i sprayów łatwo jest podrażnić gardło oraz błonę śluzową jamy nosowej. 

Niemniej jednak, dzięki temu urządzeniu można zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionych skutków ujemnych, osiągając równocześnie efekty działania wysoko stężonego ozonu. Oznacza to, iż w momencie kontaktu sond z leczonym miejscem, wytwarzany jest ozon przeznaczony specjalnie dla leczonego miejsca. 

W rezultacie uzyskujemy silny efekt odkażający, możliwość zatamowania sączenia krwi, co daje oczyszczający efekt terapeutyczny, poprawia miejscowy dopływu tlenu do ran, przyspiesza gojenie się ran i podnosi temperaturę tkanek poprzez przyspieszenie miejscowego metabolizmu. 

Leczenie bez antybiotyków – generator ozonu eliminuje konieczność stosowania antybiotyków
Leczenie bez skutków ubocznych – aplikacja ozonu bezpośrednio w leczone miejsce, dlatego nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do miejsca aplikacji

Efekty leczenia – utrzymują sie znacznie dłużej niz przy tradycyjnych metodach

Oszczędność czasu – ozon eliminuje bakterie wirusy i grzyby w kilkanaście sekund

Skuteczność – niszczenie mikroorganizmów w ubytkach próchnicowych po 10 sekundach aplikacji wynosi 99%, po 20 sekundach aplikacji 99,9% . Podobnie redukuje ilośc patogennych mikroorganizmów w kieszonkach dziąsłowych.

Kauter stomatologiczny Surtron 50 D

Kauter Stomatologiczny – nóż stomatologiczny
Diatermia chirurgiczna to urządzenie wykorzystujące metodę elektrokoagulacji, czyli niszczenia białek w tkankach. Pozwala to na usuwanie różnego rodzaju zmian patologicznych, zamykanie naczyń krwionośnych czy też wykonywanie bezkrwawych cięć. Dzięki szerokiemu zastosowaniu diatermie mogą być wykorzystywane w wielu dziedzinach medycyny, w tym w stomatologii. 

Dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów pracy sprzętu oraz niezbędnych akcesoriów możliwe jest łatwe przeprowadzenie wielu dość skomplikowanych zabiegów. Co ważne, elektrokoagulacja jest metodą mało inwazyjną, co zdecydowanie zwiększa komfort pacjenta zarówno podczas zabiegu, jak i podczas rekonwalescencji. Bardzo ważne dla pacjenta jest to, ze zabiegi są wykonywane praktycznie bezkrwawo.

W stomatologii Surtron 50D zwany jest nożem stomatologicznym lub kauterem (elektrokauterem) stomatologicznym.

Zabiegi, które można wykonywać nożem chirurgicznym (kauterem stomatologicznym inaczej diatermią stomatologiczną) to:

• Plastyka dziąsła, gingiwoplastyka
• Plastyka, korekta wędzidełek
• Usuwanie kieszonki dziąsłowej przy zatrzymanych ósemkach
• Usuwanie polipów miazgi
• Usuwanie przerostów włóknistych i drobnych guzków
• Usuwanie zmian na błonach śluzowych
• Zabiegi okienkowe – odsłonięcie niewyrżniętych zębów ze wskazań ortodontycznych
• Koagulacja

Ozonoterapia Ozone DTA
leczenie ozonem
Leczenie owrzodzenia
w przedsionku jamy ustnej